Geneze

Přípravy k realizaci díla běží od začátku roku 2011 – studie, projekty, nájemní smlouva, vytvoření ideového programu a čajové náplně a zahájení projednání stavby se statutárními zástupci, hlavní sponzorský dar přidělen v dubnu 2011 od Maitrea a.s.,  hrubá stavba - tesařská konstrukce byla zhotovena v červenci 2011Územní rozhodnutí a souhlas k pořízení stavby byl vydán na konci června 2012  1.8.2012 byly zahájeny dokončovací práce7.8. přidělen další dar od Expertis Praha spol s.r.o. Během srpna 2012 – získány další drobné dary. A dokončeny grafické přípravy na webu: www.cajovyaltan.cz.

Začátkem září – příprava podkladu a demontáž konstrukce altánu k převozu. V půlce října – osazení dřevěné obruby soklu.

Dokončení stavby – podzim 2012. Uvedení do provozu – postupně, ale naplno na jaře 2013.

 

K dokončení stavby zbývá:

  • vstupní dveře a zasklení oken
  • vnější pláš’ť – dřevěné stěny
  • střecha – prkenný záklop a krytina – asf. pásy
  • založení na dřevěné trámce
  • odvod vody – okapy v písku
  • interiér – pracovní deska – čaj kuchyně, sedací divany, venkovní stoly a špalky, doplňky
  • zenová zahrada – výsyp kačírkem